Gratis levering ved køb af drikkevandskølere

Serviceaftale 3 - 5 års garanti og 2 årlige servicebesøg

Har du spørgsmål?

Så ring 29 12 16 17

Serviceaftale 3 omfatter følgende:

  • 2 årlige service besøg
  • Udskiftning af filtre
  • Desinficering
  • Afkalkning
  • Rengøring
  • Fri tlf. support
  • Fri tilkald
  • 5 år garanti ( såfremt serviceaftale opretholdes )

Prisen er pr. køler for 1 år inkl. filtre.

Se også Serviceaftale 1 - 1 årligt servicebesøg