Gratis levering ved køb af drikkevandskølere

Serviceaftale 1 - 1 årligt servicebesøg

Har du spørgsmål?

Så ring 29 12 16 17

Serviceaftale 1 omfatter følgende:

  • 1 årligt servicebesøg
  • Udskiftning af filter
  • Desinficering
  • Afkalkning
  • Rengøring
  • Fri telefonsupport

Prisen er pr. køler for 1 år inkl. filtre.

Se også Serviceaftale 2 - 2 årlige servicebesøg